คณะกรรมการกีฬากองทัพอากาศ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การกำหนดแนวทางการดำเนินกิจการกีฬากองทัพอากาศ" ณ อาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ (บ่อฝ้าย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2022/08/04

​​296833298_2266655443510718_8899133683670444118_n.jpg

296790431_2266655563510706_6733994554519314230_n.jpg

296555001_2266655476844048_1407004259496996081_n.jpg

296727808_2266655586844037_1116673673860613112_n.jpg

296798407_2266655516844044_5110298129957149133_n.jpg

296609812_2266655530177376_7465333726640367298_n.jpg

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การกำหนดแนวทางการดำเนินกิจการกีฬากองทัพอากาศ”
คณะกรรมการกีฬากองทัพอากาศ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การกำหนดแนวทางการดำเนินกิจการกีฬากองทัพอากาศ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การกีฬากองทัพอากาศ พ.ศ.2563 - 2567” โดยมี นาวาอากาศเอก ไตรรัตน์ เกียรติภัทราภรณ์ ผู้อำนวยการกองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารอากาศ ในฐานะ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกีฬากองทัพอากาศ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 ณ อาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ (บ่อฝ้าย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย
- การบรรยาย เรื่อง “การกำหนดแนวทางการดำเนินกิจการกีฬากองทัพอากาศ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การกีฬากองทัพอากาศ ปี พ.ศ.2563 - 2567” โดย นาวาอากาศเอก สุริยา ราชขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
- การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการประชาสัมพันธ์กีฬากองทัพอากาศ ประจำปี 2566” โดย นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ/รองโฆษกกองทัพอากาศ
- การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬากองทัพอากาศ ประจำปี 2566” โดย นาวาอากาศโทหญิง วชิราภรณ์ ปลาศาล หัวหน้าแผนกทดสอบทางกายภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
- การสัมมนากลุ่มย่อย และการแถลงผลการสัมมนา
สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การกีฬากองทัพอากาศ พ.ศ.2563 – 2567 และร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การกีฬาดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน็ต่อการพัฒนากิจการกีฬาของกองทัพอากาศในภาพรวม รวมทั้งการรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะจาก ผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อนำไปพัฒนาการจัดทำยุทธศาสตร์การกีฬากองทัพอากาศต่อไป​
Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail