ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหน้ากากอนามัยแก่นักเรียนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในสถานศึกษา
2020/07/02

​             พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณลัย โดยมี ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยฝ่ายมัธยม และนายขวัญชัย ฮึงรักษา ผู้อํานวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณลัยฝ่ายประถม รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

             เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้มีการแจ้งเตือนโรงเรียนต่าง ๆ ให้มีการเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคการศึกษาโดยให้คํานึงถึงเรื่องสุขอนามัย มีการออกมาตรการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ อาทิมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา จุดทําความสะอาดล้างมือ การออกแบบระยะห่างในชั้นเรียน การทําความสะอาดทั่วบริเวณสถานศึกษา การงดกิจกรรมที่มีความแออัด รวมถึงการให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในโรงเรียน 

             ทั้งนี้ ด้วยความห่วงใยเด็กและเยาวชนจํานวนมากที่ต้องมาโรงเรียนเมื่อเปิดภาคการศึกษา กองทัพอากาศ จึงได้มอบหมายให้กรมพลาธิการทหารอากาศเตรียมการผลิตหน้ากากอนามัยสําหรับเด็กและเยาวชน เพื่อมอบให้แก่นักเรียน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่การดูแลของกองทัพอากาศ โดยได้มอบหน้ากากอนามัย จํานวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น ให้แก่ผู้แทนนักเรียนเพื่อนำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ต่อไป​

A20200702 (7).jpg

A20200702 (2).jpg

A20200702 (3).jpg

A20200702 (5).jpg

A20200702 (4).jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail