พ​ิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Fighter Weapons Instructor Course (FWIC)
2020/09/24

             พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Fighter Weapons Instructor Course (FWIC) เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีนักบินของกองทัพอากาศจํานวน ๖ คน ทําการฝึกอบรมกับสถาบัน International Test Pilots School (ITPS) ประเทศแคนาดา แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น การอบรมภาควิชาการผ่านระบบออนไลน์, การอบรมภาควิชาการและการฝึกบินด้วยเครื่องฝึกบินจําลอง ณ ประเทศแคนาดา และการฝึกบินภาคอากาศในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกบุคลากรในส่วนกําลังรบให้มีความเชี่ยวชาญด้านยุทธวิธี การรบในทุกมิติ และมีขีดความสามารถในการพัฒนาแนวความคิดในการใช้กําลัง หลักนิยม และควบคุมการรบ การวางแผน ปฏิบัติการทางอากาศ ร่วมกับกําลังในมิติอื่น ๆ บนพื้นฐานการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง เป็นการแสวงหาความรู้ที่เป็นสากล นําไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อต่อยอดสู่การเป็นกองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาคต่อไป ​Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail