​ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชมการทดสอบการปฏิบัติของอากาศยานไร้คนขับ “ม้าบิน” (Pegasus)
2020/09/25
           พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชมการทดสอบการปฏิบัติของอากาศยานไร้คนขับ ในการขนส่งพัสดุ และครุภัณฑ์ที่จำเป็น จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ไปยัง โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ซึ่งทั้ง ๒ โรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
           ​อากาศยานไร้คนขับดังกล่าว เป็นผลงานจากโครงการผลิตนวัตกรรมของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ร่วมกับ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) ภายใต้นโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการผลิตอากาศยานไร้คนขับให้มีขีดความสามารถในการกระจายเสียงและส่งของ เพื่อรองรับสถานการณ์ในช่วงภาวะฉุกเฉิน ภัยธรรมชาติ หรือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพอากาศ สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้นวัตกรรมช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน โดยมีพิสัยการบิน ๑๐ กิโลเมตร ระยะทางบินสูงสุด ๑๖ กิโลเมตร ความเร็วเดินทาง ๔๓ กิโลเมตร/ชั่วโมง น้ำหนักบรรทุกสูงสุด ๕ กิโลกรัม เวลาการบิน ๔๕ นาที
           สำหรับอากาศยานไร้คนขับที่มีขีดความสามารถในการกระจายเสียง มีชื่อว่า “จักจั่น” และอากาศยานไร้คนขับที่มีขีดความสามารถในการขนส่งพัสดุ มีชื่อว่า “ม้าบิน”
           อย่างไรก็ตาม การประดิษฐ์คิดค้น วิจัย และพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เป็นสิ่งที่กองทัพอากาศให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการนำ “ปัญญาของคนไทย” เข้าไปพัฒนาต่อยอดในทุกมิติและทุกระบบงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบปฏิบัติการ ซอฟท์แวร์ หรือแม้กระทั่งระบบอาวุธในอนาคต​
A20200925 (2).jpg
A20200925 (6).jpg
A20200925 (5).jpg
A20200925 (1).jpg

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail