ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๗
2020/10/22

​​​​​

22102020_๒๐๑๐๒๖_0-1.jpg


ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๗ (17th ASEAN Air Chiefs Conference : 17th AACC) ผ่านระบบ VTC โดยมีกองทัพอากาศเวียดนามเป็นเจ้าภาพ และได้แสดงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียนครั้งต่อไป ในปี พ.ศ.๒๕๖๔
------------------------- 

พลอากาศโท ฐานัตถ์  จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะ โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓) พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ร่วมประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๗ (17th ASEAN Air Chiefs Conference : 17th AACC) ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Teleconference (VTC) ร่วมกับผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียนทั้ง ๑๐ ชาติ โดยมีกองทัพอากาศเวียดนามเป็นเจ้าภาพ ภายใต้หัวข้อ “กองทัพอากาศอาเซียน : สามัคคีปรองดองและตอบสนองทันท่วงที” หรือ “ASEAN Air Force : Cohesive and Responsive” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียนทั้ง ๑๐ ชาติแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อดำรงไว้ซึ่งสันติภาพ ความมั่นคง และความยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย 

ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แสดงความพร้อมของกองทัพอากาศไทย ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียนครั้งต่อไป ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้เตรียมจัดการฝึก ASEAN HADR Exercise สำหรับกองทัพอากาศมิตรประเทศอาเซียน เพื่อทดสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติในอาเซียน (ASEAN HADR SOP) รูปแบบการฝึก ประกอบด้วย การฝึกแก้ปัญหาในที่บังคับการในภารกิจ ศูนย์ประสานงานทางอากาศ (Air Coordination Center) และการฝึกภาคสนามในภารกิจการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ (MEDEVAC) การลาดตระเวนทางอากาศ (ISR) การค้นหาและช่วยชีวิต (Search and Rescue) และการลำเลียงทางอากาศ (Airlift) 

โดยผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวเชิญผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ให้พิจารณาส่งกำลังพล อากาศยาน และยุทโธปกรณ์เข้าร่วมการฝึก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศอาเซียน ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาค ซึ่งมิตรภาพที่แน่นแฟ้นและความเป็นหนึ่งเดียวกันของกองทัพอากาศอาเซียน จะสามารถผนึกกำลังและตอบสนองต่อภัยพิบัติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติจากธรรมชาติหรือโรคระบาดซึ่งเรากำลังเผชิญอยู่ร่วมกันในขณะนี้
Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail