กองทัพอากาศจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “กองทัพอากาศ ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤตโลหิตขาดแคลน ช่วยสภากาชาดไทย”
2021/04/29

              พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “กองทัพอากาศ ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤตโลหิตขาดแคลน ช่วยสภากาชาดไทย” และให้กำลังใจประชาชน ข้าราชการของกองทัพอากาศที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ พร้อมทั้งส่งมอบโลหิตให้กับสภากาชาดไทย จำนวน ๑๒๓,๓๐๐ มิลลิลิตร โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนในการรับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
              เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นเหตุให้หน่วยงานยกเลิกการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต พนักงานหลายองค์กรต้องทำงานที่บ้าน เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดหรือมีการกักตัว จึงทำให้เกิดภาวะวิกฤตขาดแคลนโลหิตเป็นจำนวนมาก สภากาชาดไทยไม่มีโลหิตสำรองเพียงพอสำหรับจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า ๓๔๐ แห่ง ซึ่งมีความต้องการใช้โลหิตวันละ ๖,๕๐๐ - ๗,๐๐๐ ยูนิต ปัจจุบันปริมาณโลหิตบริจาคทั่วประเทศ ได้เพียงวันละ ๒,๐๐๐ ยูนิตเท่านั้น ส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลประชาชนที่เจ็บป่วยโดยตรง กองทัพอากาศจึงได้เชิญชวนประชาชน ข้าราชการของกองทัพอากาศและครอบครัวที่มีสุขภาพดี ช่วยบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วน และส่งมอบให้กับสภากาชาดไทยเพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลประชาชนที่เจ็บป่วยต่อไป 
              การจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต ฯ ในครั้งนี้ กองทัพอากาศได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของทางราชการ ทำให้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ไม่เกิน ๕๐ คน/ชั่วโมง สำหรับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้มียอดผู้เข้าร่วมบริจาค ๓๖๙ คน บริจาคได้ ๒๗๔ คน และตรวจเลือดไม่ผ่าน ๙๕ คน ปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้น ๑๒๓,๓๐๐ มิลลิตร​ สำหรับการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ กองทัพอากาศได้กำหนดตามมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยในการบริจาคโลหิต ดังนี้

              ๑. สำหรับผู้บริจาคโลหิต ขอให้คัดกรองตนเองก่อนมาบริจาคโลหิต เช่น หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง มีผื่นขึ้น เดินทางไปยังสถานบันเทิง ตลาด สถานที่แออัด พื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาด หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย/ ผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ COVID-19 ต้องงดบริจาคโลหิตอย่างน้อย ๑๔ วัน
              ๒. สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สามารถบริจาคโลหิตได้ ดังนี้
                 - กรณีฉีดวัคซีน Sinovac เว้น ๑ สัปดาห์ บริจาคโลหิตได้
                 - กรณีฉีดวัคซีน Astrazeneca และ Johnson & Johnson เว้น ๔ สัปดาห์ บริจาคโลหิตได้
                 - หากมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน ขอให้รอหลังหายดีแล้ว เว้น ๑ สัปดาห์ บริจาคโลหิตได้
              ๓. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในพื้นที่สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือทุกจุดสัมผัส สถานที่และอุปกรณ์สะอาดปลอดเชื้อ จัดให้มีการเว้นระยะห่างทุกจุดของกระบวนการบริจาคโลหิต
              ทั้งนี้กองทัพอากาศจะใช้ขีดความสามารถทั้งด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และพร้อมให้ความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน โดยมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19
A20210429 (4).jpg
A20210429 (2).jpg
A20210429 (5).jpg
A20210429 (3).jpg

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail