ผู้บัญชาการทหารอากาศตรวจความพร้อมหน่วยบริการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
2021/04/30

S__3825842.jpg

S__3825843.jpg

S__3825844.jpg

           พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางไปตรวจความพร้อมของหน่วยบริการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)​

            เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น ตลอดจนความกังวลของประชาชนที่ทราบไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อ  COVID-19 กองทัพอากาศ จึงร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งหน่วยบริการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ขึ้น ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) พร้อมทั้งให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  สำหรับการให้บริการประชาชนและข้าราชการทหารอากาศที่มารับบริการ

              สำหรับหน่วยบริการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) นั้น กำหนดเปิดให้บริการระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) โดยมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้

- การให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไป เปิดให้บริการระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา
- การให้บริการสำหรับข้าราชการทหารอากาศ เปิดให้บริการระหว่างเวลา ๑๕.๓๐ - ๑๘.๐๐ นาฬิกา

              ทั้งนี้ กองทัพอากาศพร้อมที่จะใช้ขีดความสามารถของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยี สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19 และสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติสุขFacebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail