พิธีมอบหมวกพยาบาลวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๖๑
2022/05/12

          พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกพยาบาลวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๖๑ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ  จำนวน ๕๔ คน ในการนี้ พลอากาศโท ไกรเลิศ  เธียรนุกุล เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ กล่าวรายงาน และนาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บังอร  ฤทธิ์อุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ กล่าวรายงานผลการศึกษา โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ คณาจารย์ ข้าราชการ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

          สำหรับผลการศึกษาของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๕๔ คน ได้รับเกียรตินิยม อันดับ ๑ จำนวน ๒ คน และเกียรตินิยม อันดับ ๒ จำนวน ๑๐ คน

          มีนักเรียนพยาบาลทหารอากาศได้รับรางวัลการศึกษา จำนวน ๓ คน คือ
          โล่รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมภาควิชาการและภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตร และเป็นผู้ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีสม่ำเสมอ มีความประพฤติดี ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความเมตตากรุณา สนใจติดตามผลการปฏิบัติงานของตนเพื่อปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ มนุษยสัมพันธ์ดีกับผู้ป่วย ญาติ เพื่อนร่วมงาน และบุคคลทั่วไป ปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและวิชาชีพ เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้แก่
          นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ บุณฑริกา  ทีรวม

          รางวัลนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ผู้ที่มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัยดีตลอดหลักสูตร และเป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรและโล่รางวัลบัณฑิตดีเด่นของโรงเรียนพยาบาล สาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่
          นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัททิยา  พันตาเอก

          รางวัลนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ผู้ที่มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสาดีเยี่ยมตลอดหลักสูตร มีความซื่อสัตย์ กตัญญู อุปนิสัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี เป็นที่รักใคร่ของอาจารย์และเพื่อนนักเรียน ได้แก่ 
          นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ อิทธิวัตร  คำตรง

timeline_20220512_193119.jpg

timeline_20220512_193121.jpg

timeline_20220512_193705.jpg

timeline_20220512_193820.jpg

timeline_20220512_193822.jpg

timeline_20220512_193829.jpg

timeline_20220512_193123.jpg

timeline_20220512_193204.jpg

timeline_20220512_193923.jpg

timeline_20220512_193124.jpg

timeline_20220512_193126.jpg

timeline_20220512_193929.jpg

timeline_20220512_194308.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail