พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๓
2022/06/23

          พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๓ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นางปัญญดาว  ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ​๒๕๖๕

          ในโอกาสนี้ ประทานพระวโรกาสให้ พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าเฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” และรับประทานของที่ระลึก, นางภากมล  รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิก มูลนิธิชัยพัฒนา เข้าเฝ้ารับประทานเงินบริจาคและของที่ระลึก จากนั้นผู้ให้การสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตฯ เข้าเฝ้ารับประทานของที่ระลึก

          สำหรับคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” เป็นกิจกรรมที่กองทัพอากาศจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นต้นมา รวม ๑๒ ครั้ง เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนโครงการพัฒนาอื่น ๆ โดยมีพระราชปณิธานเพื่อให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุข และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ อาณาประชาราษฎร์

          สำหรับคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๓ นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Our Sky” โดยเป็นการแสดงศักยภาพทางดนตรีของวงซิมโฟนีออเคสตร้า กองทัพอากาศ ซึ่งประกอบด้วย นักดนตรี และคณะนักร้องหมู่ประสานเสียงกว่า ๑๕๐ คน โดยมี นาวาอากาศเอก พิสุทธิพงศ์  ศรีชูรส ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นผู้ควบคุมวง, นาวาอากาศโท พิรุณ เจ๊ะวงศ์ และ นาวาอากาศตรี ณรงค์ศักดิ์  อรุณสุโข เป็นผู้อำนวยเพลง, เรืออากาศเอก ฉัตรชัย  สุขนิยม เป็นหัวหน้าวง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศิลปินรับเชิญที่มีชื่อเสียง  ได้แก่ รศ.ดร.เด่น  อยู่ประเสริฐ, นายทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, นางสาวรัดเกล้า  อามระดิษ , นายศักดิ์สิทธิ์  เวชสุภาพร, นางสาวพิมดาว  พานิชสมัย, นางสาวรัตนาพร  นอสูงเนิน (แพรว The Golden Song), เด็กหญิง ธนัชศลักษณ์  ฮัดสัน (อลิศ The Golden Song)

          โดยการแสดงภาคแรก เป็นการบรรเลงเพลงและเดี่ยวไวโอลิน โดยวงซิมโฟนีออร์เคสตรา จากนั้นเป็นการเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ “เตือนใจ” ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชนิพนธ์ทำนองและคำร้องไว้ ปิดท้ายภาคแรกด้วยการขับร้องเพลงจากศิลปินรับเชิญ ในภาคที่สองจะเป็นการขับร้องเพลงโดยนักร้องจากวงดุริยางค์กองทัพอากาศ จากนั้นเป็นการขับร้องเพลงและเล่นเปียโนในบรรยากาศสนุกสนานร่วมกับศิลปินรับเชิญ สำหรับเพลงสุดท้ายเป็นการ ขับร้องหมู่ร่วมกับวงซิมโฟนีออร์เคสตราในเพลง “ลูกฟ้ากล้าสมร” ซึ่งสื่อถึงความกล้าหาญและเสียสละของลูกทัพฟ้า ที่คุ้มครองน่านฟ้าไทยให้อยู่รอดปลอดภัยตราบชั่วนิรันดร์

A20220623 (3).jpg

A20220623 (2).jpg

A20220623 (4).jpg

A20220623 (6).jpg

A20220623 (8).jpg

A20220623 (9).jpg

A20220623 (23).jpg

20220623 (3).jpg

20220623 (2).jpg

20220623 (4).jpg

20220623 (1).jpg

20220623 (5).jpg

20220623 (6).jpg

A20220623 (11).jpg

A20220623 (12).jpg

A20220623 (13).jpg

A20220623 (14).jpg

A20220623 (15).jpg

A20220623 (16).jpg

A20220623 (17).jpg

A20220623 (18).jpg

A20220623 (19).jpg

A20220623 (20).jpg

A20220623 (21).jpg

A20220623 (22).jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail