พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
2022/06/24

           พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณปัญญดาว ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศให้เกียรติเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
ในการนี้ พลอากาศโท ไกรเลิศ เธียรนุกุล เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรีหญิง อิศรญา  สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย์ทหารอากาศเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์

           อาคารศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๙๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างบนพื้นที่ ๑๔๒ ตารางวา มีระยะเวลาก่อสร้าง ๕๗๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ ก่อสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการรักษาพยาบาลโรคหัวใจ รองรับงานรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจแบบครบวงจร ให้แก่ข้าราชการ ครอบครัว และประชาชนทั่วไป

           โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอย ดังนี้
           ชั้นที่ ๑ เป็นแผนกผู้ป่วยนอกโรคหัวใจ
           ชั้นที่ ๒ เป็นแผนกตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ
           ชั้นที่ ๓ เป็นห้องทำหัตถการสวนหลอดเลือดหัวใจ 
           ชั้นที่ ๔ เป็นหอผู้ป่วยสังเกตอาการ 
           ชั้นที่ ๕ เป็น หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ
           และชั้นที่ ๖ เป็น หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตและโรคหัวใจทั่วไป

           เมื่อการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจเสร็จสิ้น โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จะมีความเป็นเลิศในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจในระดับประเทศ สามารถให้บริการข้าราชการ ครอบครัว นักเรียนทหาร พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัดกองทัพอากาศ และประชาชนทั่วไป ได้อย่างครบวงจรเต็มศักยภาพต่อไป​

A20220624 (4).jpg

timeline_25650627_105955.jpg

A20220624 (5).jpg

A20220624 (6).jpg

timeline_25650627_110004.jpg

timeline_25650627_110104.jpg

A20220624 (2).jpg

A20220624 (3).jpg

A20220624 (7).jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail