ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โดยมี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การต้อนรับ ณ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
2022/06/28

290595599_2237852946390968_3717566910063384822_n.jpg

289603045_2237855693057360_7463641873934206957_n.jpg

290796243_2237855546390708_3089280816613456346_n.jpg

290768018_2237855509724045_4185230420796430652_n.jpg

289839826_2237855706390692_5026975831332834231_n.jpg

290792125_2237855566390706_3880964380829598479_n.jpg

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โดยมี พลอากาศโท วิญญา โพธิ์คานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ จากนั้นได้ลงนามในสมุดตรวจเยี่ยม โดยมีข้อความว่า “หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นหน่วยกำลังรบภาคพื้นที่สำคัญที่สุดของกองทัพอากาศ มีหน้าที่ที่สำคัญคือการปกป้องฐานบินและเครื่องบินให้มีความปลอดภัย จึงขอให้ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการทุกระดับ ทุกคน มีความภาคภูมิใจ และตระหนักในคุณค่าความสำคัญของตน ทั้งช่วยกันรักษาเกียรติยศและศักดิ์ศรีของหน่วยบัญชาการอากาศโยธินนี้ ไว้ให้มั่นคง ยั่งยืนตลอดไป”
จากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของหน่วย ประกอบด้วย การแปลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี 2565 ไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ คนคุณภาพ (Quality People) ข้อมูลและการข่าวที่มีคุณภาพ (Superior ISR) กำลังรบทางอากาศที่มีคุณภาพ (Cutting Edge Air Operations) ระบบส่งกำลังบำรุงที่ลื่นไหล (Uninterrupted Logistics) เชื่อมโยงและช่วยเหลือประชาชน (Quality Civic Actions) และข้าราชการมีความสุขด้วยระบบสวัสดิการที่มีคุณภาพ (Supreme Morale) ตลอดจนแผนพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้แก่ แผนพัฒนาขีดความสามารถด้านกำลังพล แผนพัฒนาขีดความสามารถด้านการศึกษาและการฝึก และแผนพัฒนาขีดความสามารถด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ พร้อมเยี่ยมชมการจัดแสดงความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ของหน่วย
นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ยังได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ตรวจเยี่ยมชีวิตความเป็นอยู่และพบปะพูดคุยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารกองประจำการด้วยFacebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail